Bulut Bilişim Nedir?

Bu kavramı en basit düzeyde açıklamak gerekirse, çalıştırılan yazılımların temelde bilgisayarda değil, internet üzerinden erişilebilmesi, dünyanın çeşitli bölgelerindeki veri merkezlerinde bulunmasıdır. Yazılımlara uzaktan bir veri merkezi üzerinden erişiminin son kullanıcıya veya işletmeye en büyük yararı, daha mütevazı donanımlarla çok daha kapasiteli işler gerçekleştirmesine olanak sağlamasıdır. Son kullanıcılar veya işletmeler yürüttükleri işleri sadece kendi bilgisayarları üzerinden değil istedikleri lokasyonda bulunan internet erişimi olan her türlü bilgisayarda devam ettirebilme şansına sahip olmaktadır.

Bulut bilişim (Cloud computing), bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen genel ad. Bulut bilişimbu yönüyle bir ürün değil, hizmettir; temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımı sağlanarak, mevcut bilişim hizmetinin; bilgisayarlar ve diğer aygıtlardan internet üzerinden kullanılmasıdır.

Bulut bilişim teknolojileri tamamen ölçeklenebilir bir yapıdadır. İnternete bağlı aygıt sayısının sürekli artmasıyla gittikçe daha da yaygınlaşmakta ve sadece bilgisayar üzerinde değil mobil aygıtlar üzerinde de uygulanabilmektedir. Bu nedenle en büyük yararı düşük donanım maliyetidir. Dolayısıyla minimum kaynak kullanımıyla güncel en güçlü kişisel bilgisayarların performanslarına erişilmektir. Bu nedenle bulut bilişim kullanan bilgisayarların düşük kapasiteli sabit diske, belleğe ve işlemciye sahip olması, performans kaybı yaşamanıza neden olmaz. Düşük donanım da düşük donanım maliyetini beraberinde getirir.

Bulut bilişim faydaları:

 • Maliyetleri düşürür
 • Altyapı karmaşasını ortadan kaldırır
 • Çalışma alanını genişletir.

Özetle bulut bilişim çok daha ucuza, kurulum gerektirmeden, her yerden çalışmayı destekler.

Bulut bilişimin kurumlar için sağladığı faydalar şöyle sıralayabiliriz:

 • İşletmeler içersinde tüm çalışanlar için eş-değer performans gösteren sistemlere sahip olmasına olanak sağlar. Bu teknolojiye sahip uygulamalar, klasik programlara oranla çok daha az sistem kaynağı tükettiği için sistem üzerinde herhangi bir performans kaybı yaşanmaz. Gerekli tüm işlemler bulutta yapılır.
 • Yazılım maliyetlerini düşürmektedir. Her bilgisayar için ayrı ayrı yazılım paketleri almak yerine sadece kullanıcıların ihtiyaç duyduğu uygulamalara erişim sağlanmaktadır. Ayrıca büyük işletmelerde programların yüklenmesi ve yönetimi de ayrı bir maliyettir.(Bir çok kurum içersinde bu işlemlerden sorumlu özel birimler ve uzman ekipler bulunması gerekmektedir.) Cloudcomputing ile program yüklenmesine ihtiyaç duyulmadığı için herhangi bir iş yükü yoktur. Ayrıca yazılımları satın almak yerine kiralanabilmektedir ve bu şekilde tasarruf edilebilmektedir.
 • Bulut bilişimdeki uygulamalar anında güncellenebilir. Tercih edilen web tabanlı uygulamanın yeni sürümü çıktığında veya bazı açıkları kapatmak için güncelleme yayınlandığı anda tüm kullanıcılar en güncel sürümü direk yükseltilmektedir. Bunun için kurumun herhangi bir çaba ve masraf üstlenmesine ihtiyaç yoktur.
 • Bilginin saklanması ve depolanması da kurum içersinde önemli bir faaliyettir. Ayrıca, bu bilginin kurumun ürettiği değer olduğu için kaybolması ve zarar görmesi durumunda kurum için büyük risk barındırmaktadır. Oysaki bulut bilişimde depolama kapasitesi ölçeklenebilir, ihtiyaca göre arttırılabilir. Bu teknoloji ile uygulama üreten firmalar, üretilen bilginin depolanması ve yedeklenmesi işlemlerinden birinci dereceden sorumludur. Bu işlemleri kusursuz olarak yerine getirmeleri beklenmektedir. Bulut teknolojisi ile geliştirilen uygulamalar bu işlemleri otomatik olarak yerine getirmektedir.
 • Uygulamalar herhangi bir donanım gereksinimi olmadığı gibi herhangi bir ek yazılım ve özel işletim sistemine de ihtiyaç duymaz. Bu nedenle, kullanıcıların sıklıkla yaşadıkları işletim sistemleri farklılıkları durumları ortadan kalkar. Yapılan işler, dosyalar birbirinden farklı işletim sistemleri üzerinden ekstra hiçbir ayar ve işlem gerekmeden transfer edilebilmekte, paylaşılabilmektedir.
 • Bulut Bilişim sayesinde oluşturulan bir belgenin diğer bilgisayarlarda nasıl görüneceği, açılıp açılmayacağı gibi problemler ortadan kalkmaktadır. Yazılım versiyon çakışmaları ve farklı üreticilerin ürettiği yazılımlar arasındaki uyumsuzluk sorunları gözlenmemektedir.
 • Bulut Bilişim’in en büyük avantajlarından biri aynı belge üzerinde aynı anda birden çok kişinin düzenleme yapabilmesidir. Bu da kurum içersinde ortak iş yürüten ekip ve gruplar için çok önemli bir işlemdir. Üretkenliği ve ortak bilinç artırır. Üzerinde çalışan dosyalar veya işlerin eşleştirilmesi ve güncellenmesi tamamen bu teknoloji tarafından yapılır. Bu nedenle, dosyalar kişisel bilgisayarlar yerine bulutta depolandığı için kullanıcılar, internet bağlantısına sahip olan herhangi bir bilgisayar ile belgenin en güncel haline her an ulaşabilmektedir.
 • Son olarak bu teknolojide gizlilik ve güvenlik hat safhadadır. Periyodik yedekleme olanakları son derece gelişmiştir. Eğer bilgiler bulutta saklanıyorsa, kullanıcıların bilgileri yanında taşımasına gerek kalmaz. Mobil aygıtların düşüp bozulması, kaybolması ya da çalınması, bilgilerin kaybı ile sonuçlanmaz zira önemli her şey buluttan geri yüklenebilir. Bulut sayesinde kurumun ürettiği know-how, ticari sırlar sanal ortamda ‘gizlenebilmektedir’.